Zundert-Nassau

Voormalige heerlijkheid bevattende het grootste deel van de huidige gemeente Zundert, met uitzondering van het dorp Groot-Zundert en onmiddelijke omgeving, die tot de heerlijkheid Zundert-Hertog behoorde en het dorp Wernhout, dat de heerlijkheid Wernhout vormde. Zundert-Nassau en Zundert-Hertog voerden een gemeenschappelijke schepenbank.

Volgens een aantekening bij haar ondertrouw in 1688 kwam Elisabeth Jan Gijsbrecht Hoppenbrouwers uit Wernhout onder Nassau, wat waarschijnlijk betekent bij het dorp Wernhout doch op het grondgebied van Zundert-Nassau.

Dit artikel wordt tezijnertijd aangevuld...

Zie ook een beschrijving van de heerlijkheid Zundert uit het Aardrijkskundig woordenboek van A.J. van der Aa uit 1839 en volgende jaren

Terug naar index plaatsen