Zundert-Hertog

Voormalige heerlijkheid bevattende het dorp Groot-Zundert en naaste omgeving, namelijk de Markt, Molenstraat, Katerstraat, het Rootven, het Laar en de Wildert. Deze heerlijkheid, ook wel Hertgang genoemd, was omringd door de heerlijkheid Zundert-Nassau en voerde samen met deze een gemeenschappelijke schepenbank.

Adrianis Jois Hollanders woonde in 1684 in de Hertgang en betaalde hoofdgeld.
Cornelia Cornelii Maes overleed in juni 1800 in de "Hertgang".

Dit artikel wordt tezijnertijd aangevuld...

Zie ook een beschrijving van de heerlijkheid Zundert uit het Aardrijkskundig woordenboek van A.J. van der Aa uit 1839 en volgende jaren

Terug naar index plaatsen