Zundert

Dorp en gemeente in de baronie van Breda. De gemeente bestaat uit de dorpen Zundert (tot in de negentiende eeuw veelal Groot-Zundert genoemd), Klein-Zundert, Achtmaal en Wernhout, een aantal buurten en gehuchten waaronder Driehoek, Laarheide, Rootven, Straat (of Molenstraat), Veldstraaat en Wildert en uitgestrekte heide- en bosgebieden, waaronder De Moeren. Sinds 1997 behoort ook het dorp Rijsbergen uit de opgeheven gemeente van die naam tot de gemeente Zundert. Tot deze gemeente behoorden ook een aantal gehuchten waaronder Tichelt.
De gemeente is bij de invoering van gemeenten ontstaan uit de heerlijkheden Wernhout, Zundert-Hertog en Zundert-Nassau. Tot 1896 werd de gemeente doorgaans Zundert en Wernhout genoemd. Rond 1800 had deze gemeente katholieke kerken te Groot-Zundert en Klein-Zundert en een hervormde kerk te Groot-Zundert, die de enige kerk was van de hervormde gemeente Zundert en Rijsbergen.
Voor gebeurtenissen die toegeschreven kunnen worden aan een van de afzonderlijke dorpen, zie aldaar.

Anthonis Adriaan Anthonis Peter Haest en Elisabeth Jan Gijsbrecht Hoppenbrouwers trouwden op 10 juli 1668 te Zundert (schepenen, ondertrouw 10 juli 1668) Hun dochter Elisabeth Anthonii Haest trouwde op 26 juli 1701 te Zundert (schepenen, ondertrouw 9 juli 1701) met Joannis Adriaan Hollanders en hun zoon Antonius Henricus Joannes Haest overleed op 27 augustus te Zundert. Antonis' vrouw Barbara Anthonij Bartolomeeussen op 21 oktober 1783. Hun dochter Henrica Haest ging op 1 oktober 1796 in ondertrouw met haar tweede man Arnoldus Buijs voor de schepenbank van Zundert.
Adrianus Jois Hollanders en Maria Embrechtse Aertsen trouwden op 20 augustus 1669 te Zundert (schepenen, ondertrouw 27 juli 1669); Maria Embrechtse Aertsen hertrouwde op 21 april 1693 (schepenen, 28 maart 1693) te Zundert met Petrus Denisse, voor Adrianus en Maria's zoon Joannis Adriaan Hollanders, zie hierboven.
Hubertus Petrus Leonardi Eels en Maria Adriaensen de Boos trouwden op 10 mei 1686 te Zundert (schepenen, ondertrouw 30 maart 1686).
Georgius Cornelii Schrauwen en Guilelma Jacobi Eels trowuden op 29 december 1691 te Zundert (schepenen, ondertrouw 1 december 1691).
Joannis Adrianus de Keijser overleed op 2 april 1770 te Zundert.
Adrianus Cornelis Flooren, tweede echtgenoot van Jacoba Cornelis Schrauwen, overleed op 18 novmber 1780 te Zundert.
Elisabetha Hollanders overleed op 1 maart 1813 in de gemeente Zundert en Wernhout.

Dit artikel wordt tezijnertijd aangevuld...

Zie ook een beschrijving van de heerlijkheid Zundert uit het Aardrijkskundig woordenboek van A.J. van der Aa uit 1839 en volgende jaren
Zie ook een beschrijving van de gemeente Zundert en Wernhout uit het Aardrijkskundig woordenboek van A.J. van der Aa uit 1839 en volgende jaren

Terug naar index plaatsen