Zuidwesthoek

Deel van de West-Kraaijertpolder in de gemeente Borsele. Precieze ligging niet bekend.

Marinus Janse Remijn levert in 1710 een weiland in de Zuidwesthoek aan zijn schoonzoon Claes Janse Hoondert.

Dit artikel wordt tezijnertijd aangevuld...

Terug naar index plaatsen