Zuidoosthoek

Deel van de Nieuw-Borsselepolder bij Borssele in de gemeente Borsele.

Joost Phillipse Reijnout bezat of baande land in de Zuidoosthoek.

Dit artikel wordt tezijnertijd aangevuld...

Terug naar index plaatsen