Zandvliet

Dorp en voormalige gemeente in de Antwerpse polders. Het dorp Zandvliet werd tijdens de tachtigjaring oorlog in 1622 gefortificeerd door de Spanjaarden ter bescherming van de stad Antwerpen. De vesting is tot in de achttiende eeuw in tact gebleven en nog steeds in het stratenplan te herkennen. Nog lang na de slechting van de vesting werd de dorpskern "het Fort" genoemd. De gemeente werd in 1958 geannexeerd door de gemeente Antwerpen en is sinds 1983 onderdeel van het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo.

Cornelis Koekhoven werd rond 1652 te Zandvliet geboren. Hij trouwde op 29 november 1681 te Zandvliet met Catharina Peeters van der Velde. Cornelis overleed op 27 juli 1702 te Zandvliet. Catharina hertrouwde op 7 september 1702 te Zandvliet met Arnoldus van Oirle (overleden op 8 maart 1702), zie voor Cornelis en Catharina's dochter Christina hier beneden.
Maria Ransaerts werd op 23 augustus 1654 te Zandvliet gedoopt en trouwde 18 mei 1772 te Zandvliet met Joannes Anthonisse van Meir. Maria op 17 september 1708 te Zandvliet. Joannes hertrouwde op 17 mei 1712 te Zandvliet met Guilelma Janssens. Joannes overleed op 1 september 1712 te Zandvliet. Joannes en Maria's zoon Joannes van Meir werd op 15 augustus 1684 te Zandvliet gedoopt en trouwde op 16 mei 1722 met Maria Tilbourghs. Zowel Joannes van Meir (21 april 1744) als Maria Tilbourghs (14 maart 1743) overleedden te Zandvliet, voor hun zoon Cornelis zie hieronder.
Hubertus Janssen Kerschot trouwde op 15 maart 1668 te Zandvliet met zijn eerste vrouw Maria Pauwels Schippers (overleden te Zandvliet op 1 mei 1670), op 29 juli 1670 te Zandvliet met zijn tweede vrouw Catharina de Keyzer, op 7 januari 1673 te Zandvliet met zijn derde vrouw Anna Pauwels Schipper (overleden te Zandvliet op 28 februari 1673) en op 22 mei 1674 te Zandvliet met zijn vierde vrouw Maria de Ridder. Hubertus overleed te Zandvliet op 2 maart 1681. Maria was eerder getrouwd geweest met Egidius van Mighem, overleden te Zandvliet op 12 februari 1674. Zij trouwde later te Zandvliet op 12 september 1681 met haar derde echtgenoot Jacobus Rosiers. HUbertus en Maria de Ridders zoon Joannes Janssen Kerschot werd op 15 april 1675 te Zandvliet gedoopt. Zijn vrouw Maria van Kamp overleed te Zandvliet op 15 juni 1740. Hun dochter Joanna Kerschot trouwde op 22 april 1724 met Jacobus Thomas Janssens (overleden op 4 oktober 1773), die in hetzelfde jaar van Rijkevorsel naar Zandvliet verhuisde. Het gezin woonde binnen het Fort, Joanna overleed op 28 december 1747. Hun zoon Antonius Janssens werd te Zandvliet gedoopt op 23 februari 1740 en overleed daar op 12 maart 1793 te Zandvliet. Hij trouwde daar met zijn eerste vrouw Joanna Maria Manders (overleden te Zandvliet op 7 september 1781) op 5 juni 1763 en met zijn derde vrouw Veronica Breens (gedoopt te Zandvliet op 24 augustus 1784 en overleden aldaar op 1 juni 1804, zie ook hieronder) op 11 juni 1784 te Zandvliet. Tevens overleed op 18 juli 1784 te Zandvliet Antonius' tweede vrouw Maria Catharina Mampa. Veronica Breens trouwde verder te Zandvliet op 7 mei 1793 met haar tweede echtgenoot Cornelius Bullens (overleden te Zandvliet op 15 juni 1810. Dit gezin woonde op Fort nr. 15. Voor Antonius en Veronica's dochter Joanna Catharina Janssens zie hieronder.
Franciscus de Coster en Catharina Mertens trouwden op 24 juni 1670 te Zandvliet. Hun zoon Jacobus de Coster trouwde op 4 februari 1717 te Zandvliet met zijn eerste vrouw Elisabeth Wytax (gedoopt te Zandvliet op 28 oktober 1693, overleden te Zandvliet 26 juni 1721), op 31 oktober 1721 met zijn tweede vrouw Catharina Rogiers (overleden te Zandvliet op 24 juli 1747), woonde te Zandvliet met zijn derde vrouw Cornelia Gijsen (overleden te Zandvliet 23 augustus 1762) en trouwde te Zandvliet op 13 februari 1763 met zijn vierde vrouw Elisabeth Thomas (gedoopt te zandvliet op 11 januari 1709, overleden te Zandvliet op 15 februari 1782). Hij woonde binnen het Fort en overleed te Zaandvliet op 19 juli 1770. Jacobus en Catharina's dochter Catharina de Coster werd zowel te Zandvliet gedoopt (20 april 1726), trouwde daar eerst op 25 juli 1748 met Benedictus Willemse (zowel te Zandvliet geboren op 24 januari 1724 als overleden op 30 september 1761) en vervolgens op 4 januari 1763 met Joannes Hendriks (overleden op 11 september 1799) en overleed daar op 26 maart 1798. Catharina en Benedictus' Johannes Franciscus Willemse werd op 7 maart 1757 te Zandvliet gedoopt. Hij was daar landbouwer en woonde in 1799 op Fort nr. 84. Hij trouwde drie maal, alle drie de keren te Zandvliet, eerst op 4 maart 1783 met Getrudis van Mol (geboren te Zandvliet op 28 mei 1732 en overleden aldaar op 30 april 1805), tweede huwelijk op 21 januari 1806 met Maria Catharina Maes (overleden te Zandvliet 27 september 1809) en op 19 oktober 1811 met Joanna Catharina Janssens (geboren te Zandvliet 23 juli 1785 en overleden aldaar op 28 januari 1876, zie ook hieronder). Hij overleed te Zandvliet op 10 april 1841. Johannes Franciscus' en Joanna Catharina's dochter Martina Willemse werd op 16 augustus 1820 te Zandvliet geboren, trouwde aldaar met Johannes Franciscus Roelants (zie hieronder) en overleed te Zandvliet op 12 augustus 1898.
Adrianus Willemse en zijn eerste vrouw Barbara Adriaen Dierckx woonden in ieder geval vanaf 1687 te Zandvliet. Barbara overleed op 26 mei 1695 te Zandvliet. Adrianus Willemse overleed op 11 april 1703 te Zandvliet. Zijn tweede vrouw Maria Geerts overleed op 27 mei 1715 te Zandvliet en haar tweede echtgenoot Franciscus Claessen op 16 maart 1717. Adrianus en Maria's zoon Walterus Willemse werd op 26 november 1696 te Zandvliet gedoopt, trouwde op 27 juni 1717 met zijn eerste vrouw Maria Janssens (gedoopt te Zandvliet op 28 september 1681), trouwde op 23 april 1720 met zijn tweede vrouw Maria Mertens (gedoopt te Zandvliet op 5 november 1691, overleden te Zandvliet op 23 december 1722) en trouwde op 19 april 1722 met zijn derde vrouw Anna van Miel (overleden te Zandvliet op 27 april 1747). Hij pachtte in 1729 de hoeve Abtsstede aan de Polderstraat te Zandvliet en overleed te Zandvliet op 1 september 1747. Voor Walterus en Anna's zoon Benedictus zie hieronder.
Petrus Montre en Joanna Antonisse Luyckx trouwden op 10 juli 1688 te Zandvliet. Ze overleedden beiden te Zandvliet, Petrus op 6 oktober 1722 en Joanna op 28 januari 1723. Hun zoon Antonius Montre werd op 16 juli 1692 te Zandvliet gedoopt. Hij trouwde op 19 oktober 1717 daar te Zandvliet met Christina Koekhoven (gedoopt te Zandvliet op 15 maart 1699, overleden te Zandvliet op 28 december 1758, zie hierboven) en overleed te Zandvliet op 21 mei 1748. Hun zoon Petrus Montre werd zowel te Zandvliet gedoopt (6 oktober 1718) trouwde daar op 1 juni 1739 met zijn eerste vrouw Maria Catharina Cuyck (overleden te Zandvliet op 11 januari 1748) en overleed daar op 10 oktober 1778. Hij woonde eveneens te Zandvliet met zijn tweede vrouw Lucia Hendrikse Antonisse Rommens, die op 12 april 1803 te Zandvliet overleed, en die op 10 juli 1775 met haar tweede echtgenoot Petrus Joannes Veraert (overleden te Zandvliet op 8 oktober 1803 te Zandvliet) te Zandvliet trouwde en daar in 1799 in De Zouten woonde. Petrus en Lucia's zoon Johannis Baptist Montre werd zowel te Zandvliet gedoopt (28 juli 1754), trouwde daar (15 augustus 1777 met Anna Cornelia van Soetendaal die op 7 december 1842 te Zandvliet is overleden) en overleed op 6 juli 1818 te Zandvliet; hij woonde met zijn gezin in 1799 op Zandvlietsestraat 12. Hun dochter Anna Isabella Montre is zowel te Zandvliet gedoopt (2 december 1786), getrouwd (op 7 mei 1810 met Benedictus Roelants, zie hieronder) en overleden (4 mei 1852). Ze woonde vermoedelijk met uitzondering van de eerste jaren van haar huwelijk haar hele leven te Zandvliet. Haar echtgenoot Benedictus Roelants overleed eveneens te Zandvliet (22 maart 1853). Hun zoon Johannes Franciscus Roelants werd op 24 november 1821 te Zandvliet geboren en trouwde daar op 13 september 1848 met Martina Willemse (zie hierboven). Beiden zijn eveneens te Zandvliet overleden (Johannes Franciscus op 7 januari 1913, Martina op 12 augustus 1898). Hun dochter Johanna Isabella Roelants werd op 21 september te Zandvliet geboren en trouwde daar op 9 mei 1881 met Severinus Adriaenssens. Zijn ouders, Johannes Cornelis Adriaenssens (23 maart 1906) en Maria Anna Josepha Jacobs, (30 december 1917) overleden te Zandvliet.
Cornelius de Croon trouwde op 1 juli 1690 te Zandvliet met zijn eerste vrouw Lucia Peeters (overleden te Zandvliet op 9 januari 1691) en trouwde op 10 december 1693 te Zandvliet met zijn tweede vrouw Catharina Geerts Jansen (overleden te Zandvliet op 19 augustus 1716). Cornelius overleed te Zandvliet op 20 april 1718. Voor Cornelius en Catharina's dochter Maria Anna zie hieronder. Margaretha Sermoon woonde in 1700 te Zandvliet met haar eerste echtgenoot Joannes Hendrikx (overleden op 31 december 1701 te Zandvliet). Zij hertrouwde op 3 mei 1712 te Zandvliet met Johannes Briens. Margaretha overleed op 21 oktober 1741 te Zandvliet en Johannes op 23 april 1734. Margaretha en Johannes' zoon Johannes Breens werd op 10 januari 1706 te Zandvliet gedoopt en trouwde op 4 augustus 1724 te Zandvliet met zijn eerste echtgenote Gertrudis del Port (gedoopt te Zandvliet op 24 januari 1702 en overleden te Zandvliet op 4 maart 1725, zie ook hierboven). Op 15 augustus 1726 trouwde hij met zijn tweede vrouw Maria Anna de Croon (gedoopt te Zandvliet op 16 november 1702 en overleden te Zandvliet op 27 maart 1741). In 1755 woont hij met zijn derde vrouw Cecilia van Roy te Zandvliet. Hij overleed te Zandvliet op 19 april 1755. Johannes en Maria Anna's zoon Petrus Breens werd op 1 januari 1734 te Zandvliet gedoopt en overleed daar op 14 maart 1809 te Zandvliet. Zijn eerste vrouw Joanna Catharina Constantina Stoop overleed te Zandvliet op 6 maart 1769. Zijn tweede vrouw Maria Anna de Backer werd op 13 september 1750 te Zandvliet gedoopt en overleed daar op 7 oktober 1804. Het gezin woonde binnen het fort. Zie voor Petrus en Joanna Catharina's dochter Veronica hier boven.
Albertus Mindeleers en Magdalena Haine woonden te Zandvliet. Albertus overleed op 31 december 1707. Magdalena Haine hertrouwde op 17 april 1708 met Joannes de Bie (overleden te Zandvliet op 13 maart 1715). Albertus en Magdalena's dochter Anna Cecilia Mindeleers werd op 17 juni 1696 te Zandvliet gedoopt. Zij trouwde op 23 januari 1715 met haar eerste echtgenoot Henricus Pennebergh (overleden te Zandvliet op 23 maart 1718) en op 18 mei 1718 met haar tweede echtgenoot Simonius van Mol (overleden te Zandvliet op 7 maart 1737, zie ook hierboven). Anna Cecilia overleed op 23 september 1747 te Zandvliet. Anna Cecilia en Simonius' dochter Judoca van Mol werd op 18 december 1729 te Zandvliet gedoopt, trouwde op 21 april 1749 met haar eerste echtgenoot Cornelis van Meir (gedoopt te Zandvliet 4 februari 1731 en overleden te Zandvliet op 8 september 1769, zie ook hierboven) en op 25 mei 1770 met haar tweede echtgenoot Adrianus de Neef (overleden te Zandvliet op 21 april 1809). Ze woonde in 1797 in de polder Oud-Noordland en overleed 18 november 1813 te Zandvliet. Judoca en Cornelis' dochter Martha van Meir werd op 8 januari 1758 te Zandvliet gedoopt. Zij trouwde te Zandvliet op 7 augustus 1781 te Zandvliet met Adrianus Stuyts, beiden zijn te Zandvliet overleden, Adrianus op 21 januari 1836 en Martha op 15 januari 1836. Hun dochter Anna Cornelia Stuyts woonde vermoedelijk enige jaren te Zandvliet. Haar tweede echtgenoot Josephus Carpentier, Anna Cornelia Stuyts tweede echtgenote, werd zowel te Zandvliet geboren (29 augustus 1802) als is daar overleden (12 maart 1872).
Simon van Mol overleed op 14 juli 1711 te Zandvliet. Zijn weduwe Catharina de Neys hertrouwde op 4 oktober 1711 te Zandvliet met Johannes de Keyser. Dit echtpaar woonde in de polder Oud-Noordland. Johannes overleed op 18 juni 1764 te Zandvliet. Voor Simon en Catharina's zoon Simonius zie hierboven.
Catharina Mertens (moeder van Anna van Miel, zie hierboven) overleed op 5 juni 1714 te Zandvliet.
Johannes van Soetendael, Dymphna Peeters en hun gezin waaronder Anna Cornelia (zie hierboven) verhuisden in 1765 naar Zandvliet. Dymphna Peeters overleed op 29 maart 1775 te Zandvliet. Johannes trouwde op 6 november 1775 te Zandvliet met zijn tweede echtgenote Johanna Catharina van Caem (gedoopt te Zandvliet op 1 december 1750). Hij woonde in 1780 op de Begijnhoeve in Zandvliet en overleed op 22 april 1797 te Zandvliet.
Cornelius Roelants en Maria Catharina Peeters trouwden op 27 april 1777 te Zandvliet. Maria Catharina overleed vermoedelijk na 1810 te Zandvliet en moet daar een aantal jaren gewoond hebben, zie ook hierboven hun zoon Benedictus.

Dit artikel wordt tezijnertijd aangevuld...

Terug naar index plaatsen