Wolphaartsdijk

Dorp, voormalige gemeente en voormalig eiland op Zuid-Beveland. De gemeente werd in 1970 opgeheven en toegevoegd aan de gemeente Goes.
Het grondgebied van de gemeente Wolpaartsdijk bevatte het gehele voormalige eiland Wolpaartsdijk. In de negentiende eeuw werd het eiland door een aantal inpolderingen, eerst verbonden met Zuid-Beveland en later geheel vastgehecht aan Zuid-Beveland. Het sluitstuk betrof de inpoldering van de Schengepolder in 1874.

Jan Pieterse Oostdijk was in 1681 een van de verkopers van land in 't Gemet op het eiland Wolphaartsdijk.
Severinus Adriaenssens, Joanna Isabella Roelants en gezin en Jacobus Cornelis Adriaenssens, Maria Timmerman en gezin woonden enige tijd in de gemeente Wolphaartsdijk in de Schengepolder. Of het hier om een feitelijke verhuizing, een grenscorrectie met de gemeente 's-Heer Arendskerke betreft of een combinatie van beiden moet nog uitgezocht worden.
Joanna Isabella Roelants is in 1919 in huis d33 te gemeente Wolphaartsdijk overleden.

Dit artikel wordt tezijnertijd aangevuld...

Zie ook een beschrijving van de gemeente Wolphaartsdijk uit het Aardrijkskundig woordenboek van A.J. van der Aa uit 1839 en volgende jaren
Zie ook een beschrijving van het eiland Wolphaarsdijk uit het Aardrijkskundig woordenboek van A.J. van der Aa uit 1839 en volgende jaren

Terug naar index plaatsen