Woensdrecht

Dorp en gemeente in markiezaat van Bergen op Zoom. De gemeente is bij de invoering van de gemeentelijke indeling ontstaan uit het samenvoegen van de heerlijkheden Woensdrecht, Zuidgeest en Hinkelenoord. In 1819 werd het dorp Hoogerheide afgesplitst van de gemeente Huijbergen en Hoogerheide en bij Woensdrecht gevoegd. Bij de gemeentelijke herindeling van 1997 werden vervolgens Ossendrecht, Huijbergen en Putte bij Woensdrecht gevoegd. Tegelijkertijd verloor Woensdrecht wat land aan de noordzijde van de gemeente aan Bergen op Zoom met onder andere het grootste deel van het gehucht Zuidgeest.
Ten tijde van de republiek deelde de katholieke gemeenschap van Woensdrecht doorgaans een pastoor met Ossendrecht en Hoogerheide. Deze pastoor had geen kerkgebouw. Als hieronder aangegeven wordt dat een kind te Woensdrecht gedoopt werd, betekent dat in het doopboek van die pastoor Woensdrecht als plaatsnaam is vermeld. Dit kan ook een verwijzing naar de woonplaats van de ouders zijn. Nadat rond 1795 de katholieken zich officieel mochten organiseren werd Woensdrecht bij de parochie Hoogerheide en Woensdrecht ingedeeld met een kerk te Hoogerheide. Pas eind negentiende eeuw zou Woensdrecht haar eigen katholieke kerk krijgen.

Nicolaai Anthonisse Smits trouwde op 25 januari 1699 te Woensdrecht met zijn tweede echtgenote Joanna Anthonisse Sijmes, zie hieronder voor zijn dochter Elisabeth Smits uit zijn derde huwelijk Adriana Aertse Heyboer.
Jacobus Jacobi Jacobs werd op 8 november 1700 te Woensdrecht gedoopt en trouwde op 30 juni 1720 te Woensdrecht met Petronella de Bruijn. Hun zoon Jacobus Jacobs werd op 17 februari 1721 te Woensdrecht gedoopt en trouwde op 3 augustus 1749 te Woensdrecht met Elisabeth Smits (zie hierboven voor haar vader) die op 26 april 1725 te Woensdrecht werd gedoopt.
Wilhelmus Wouterse Molegraaf trouwde op 3 mei 1711 te Woensdrecht (ondertrouw 19 april 1711) te Woensdrecht met zijn eerste vrouw Maria Jacobse Geerden. Zijn dochter Helena Molegraaf uit zijn tweede huwelijk (met Catharina Lindertse Deckers) trouwde op 17 april 1749 te Woensdrecht met Cornelis Cornelisse Michielsen.
Henricus Antonisse Rommens en Joanna Martens Denissen gingen op 11 mei 1721 te Woensdrecht in ondertrouw (gereformeerd).
Josephus Adriaenssen en Anna Catharina Wuijts woonden te Woensdrecht, hun zoon Joannes Franciscus Adriaenssens werd op 22 augustus 1779 te Woensdrecht gedoopt. Anna Catharina Wuits overleed op 11 oktober 1811 te Woensdrecht.

Dit artikel wordt tezijnertijd aangevuld...

Zie ook een beschrijving van het dorp Woensdrecht uit het Aardrijkskundig woordenboek van A.J. van der Aa uit 1839 en volgende jaren
Zie ook een beschrijving van het gemeente Woensdrecht, Hoogerheide en Hinkelenoord uit het Aardrijkskundig woordenboek van A.J. van der Aa uit 1839 en volgende jaren

Terug naar index plaatsen