Westpolder

Polder in de voormalige heerlijkheid Vinninge, later heerlijkheid en vervolgens gemeente Hoedekenskerke en sinds 1970 behorende tot de gemeente Borsele.
De Westpolder is blijkbaar opgegaan in de polder van Hoedekenskerke.

In 1636 had Adriaen Cornelisse Noorthoeck land in de Westpolder en in 1668 leveren de erfgenamen van Adriaen Cornelisse Noorthoeck een hoeve aan Adriaens weduwe Jacomijntje Adriaens.

Dit artikel wordt tezijnertijd aangevuld...

Terug naar index plaatsen