West-Kraaijertpolder

Polder in de gemeente Borsele, voor de gemeentelijke herindeling van Zuid-Beveland in 1970 grotendeels gemeente 's-Heer Arendskerke en voor kleinere delen Borssele en 's-Heerenhoek. In de noordwesthoek van deze polder ligt het dorp Lewedorp en in de zuidwesthoek het dorp Nieuwdorp.

Martijntje Blaessen overleed op 6 februari 1707 in de West-Kraaijertpolder.
Nicolaus Janse Hoondert en Stoffeline Marinusse Remijn trouwden op 5 januari 1709 in de West-Kraaijert. In 1710 verkreeg Claes een weiland in de Zuidwesthoek van deze polder. Hun zoon Wilhelmus Clasen Hoondert werd in januari 1715 in de West-Kraaijertpolder geboren en 10 januari 1715 door de RK Landspastoor gedoopt.
Albrecht Cornelisse Pover bezat in 1803 een weiland in de West-Kraaijertpolder.
Magdalene Klaasse Hoondert bezat in 1832 twee percelen bouwland in de West-Kraaijertpolder (kadastraal D8 en D9 gemeente 's-Heer Arendskerke).
Christiaan Schrieks werkte op meestoof Nederland in deze polder vlakbij Nieuwdorp en woonde wellicht ook met zijn gezin in deze polder.
Cornelia Pieterse de Jonge bezat in 1832 een huis en tuin in het 's-Heerenhoekse deel van deze polder (A99, A100), aan de rand van de dorpskern van 's-Heerenhoek.
Jacobus Cornelis Adriaenssens, Maria Timmerman en hun nog niet getrouwde kinderen verhuisden begin vijftiger jaren van de 20ste eeuw naar Nieuwe Rijksweg 67 in de West-Kraaijertpolder net buiten het dorp Lewedorp.

Dit artikel wordt tezijnertijd aangevuld...

Zie ook een beschrijving van de West-Kraaijertpolder uit het Aardrijkskundig woordenboek van A.J. van der Aa uit 1839 en volgende jaren

Terug naar index plaatsen