Westerschelhoek

Deel van de polder van Ellewoutsdijk in de gemeente Borsele.

Petrus Cornelisse Oostdijk pachtte in 1747 land in de Westerschelhoek.

Dit artikel wordt tezijnertijd aangevuld...

Terug naar index plaatsen