Vlake

Voormalig dorp en heerlijkheid op Zuid-Beveland. Vlake was ooit een echt dorp. De kerk werd in 1802 afgebroken en bij de invoering van de gemeentelijke indeling werd de plaats ingedeeld bij de gemeente Schore en Vlake. Wat er nog over was van het dorp Vlake werd bij de aanleg van het Kanaal door Zuid-Beveland grotendeels afgebroken. Slechts een paar boerderijen en verspreide huizen bleven over die in 1941 bij de gemeente Kruiningen werden gevoegd en thans tot de gemeente Reimerswaal behoren.

Cornelia Cornelisse Eeuwoutse Westdorp werd rond 1646 te Vlake geboren. Haar weduwnaar Aelbregt Cornelisse Rijck bezat rond 1690 land te Vlake.
Adriaan Matthijsse Poole (tweede echtgenoot van Digna Cornelisse Raas) werd in september 1721 te Vlake geboren en op 7 september 1721 door de RK Landspastoor gedoopt.
Petrus Janse en Petronella Pieterse van Rouwelaar trouwden op 27 september 1728 (RK, LP) te Vlake. Hun dochter Joanna Pieterse Janse werd rond juni 1733 te Vlake geboren en gedoopt op 2 juni 1733 door de RK Landspastoor.
Tannetje Pieterse Verheulen trouwde op 13 december 1737 te Vlake met haar eerste echtegenot Petrus Francoise Dankaart (overleden te Vlake op 28 juni 1751) en trouwde te Vlake op 1 april 1755 met haar tweede echtgenoot. Tannetje en Petrus' dochter Pieternella Dankaard werd rond oktober 1751 te Vlake geboren en gedoopt op 1 oktober 1751 door de RK Landspastoor.

Dit artikel wordt tezijnertijd aangevuld...

Zie ook een beschrijving van het gehucht Vlake uit het Aardrijkskundig woordenboek van A.J. van der Aa uit 1839 en volgende jaren

Terug naar index plaatsen