Vinninge

Poldergebied en voormalig dorp in de gemeente Borsele. Voor de gemeentelijke herindeling van 1970 behoorde het gebied tot de gemeente Hoedekenskerke.
Het dorp Vinninge lag oorspronkelijk op het eiland Oost-Baarland en is deels door overstromingen verzwolgen en deels opgegaan in de dorpskern van Hoedekenskerke.

Adriaen Cornelisse Noorthoeck bezat in 1636 zowel land in de Westpolder van Vinninge als in de vroone onder Vinninge.
Cornelis Geertse Snieder leverde in 1682 een hoeve en grond in de Kerkhoek onder Vinninge.
Jan van der Pas woonde rond 1790 op de boerderij Kerkhof van Vinninge, vermoedelijk gelegen op de plaats waar de afgebroken kerk van Vinninge heeft gestaan.

Dit artikel wordt tezijnertijd aangevuld...

Zie ook een beschrijving van Vinninge uit het Aardrijkskundig woordenboek van A.J. van der Aa uit 1839 en volgende jaren

Terug naar index plaatsen