Veldhoven

Voormalig gehucht in de gemeente Tilburg, tegenwoordig opgeslorpt door de stadsbebouwing van Tilburg.

Anthonetta van Amelroij, derde echtgenote van Norbertus Joannes Peter van de Pas overleed te Veldhoven.

Dit artikel wordt tezijnertijd aangevuld...

Terug naar index plaatsen