't Ronde Poldertje

Polder in de gemeente Borsele, tot 1970 behorend tot de gemeente Nisse.

Cornelis Doense en zijn zus Maria Doense (eerste echtgenote van Jillis Anthonisse Oosthoek uit Nisse) zijn waarschijnlijk op hoeve "de Mooije Staak" in het Ronde Poldertje te Nisse geboren en erfden deze in 1665.

Dit artikel wordt tezijnertijd aangevuld...

Zie ook een beschrijving van het Ronde Poldertje uit het Aardrijkskundig woordenboek van A.J. van der Aa uit 1839

Terug naar index plaatsen