't Gemet

Veldhoek op het voormalige eiland van Wolphaartsdijk, tegenwoordig gemeente Goes. De exacte locatie heb ik nog niet kunnen vaststellen.

Jan Pieterse Oostdijk is een van de verkopers van land in 't Gemet.

Dit artikel wordt tezijnertijd aangevuld...

Terug naar index plaatsen