Tevixhoek

Deel van de Nieuw-Borsselepolder bij Borssele in de gemeente Borsele.

Cornelis Claasse Westhoeve woonde met zijn gezin (waaronder zijn vrouw Ariaentje Jacobs Boonman en diens dochter een eerder huwelijk Cornelia Cornelis Bouwens Westhof) van 1687 tot 1694 op een hofstede, kadastraal E 98/E 190, E 211 & 212 in de Tevixhoek.
Laurentius Adriaens de Winter was baander op de Tevixhoeve in de Tevixhoek; zijn zoon Cornelis Laurens de Winter is vermoedelijk daar in oktober 1725 geboren.
Marinus Pieterse de Jonge was van 1761 tot 1792 eigenaar van een hoeve in de Tevixhoek (hofstede kadastraal E 98/E 190, E 211 & 212) en woonde daar met zijn gezin waaronder zijn vrouw Elisabeth Crijnse Pover en hun zoon Joannes Marinusse de Jonge. In 1782 verkochten Joannes Marinusse de Jonge en anderen zaailand in de Tevixhoek.
Cornelius Adriaanse Pover en Catharina Aelbregtse Rijk bezaten vanaf 1771 een hoeve in de Tevixhoek (hofstede Aan de Osseweg, kadastraal E 18/E 204, genaamd de Hoeve Tevix). Hun zoon Albertus Corneliss Pover werd daar vermoedelijk in februari 1771 geboren. In 1799 verkoopt weduwe Catharina Rijk deze hoeve.

Dit artikel wordt tezijnertijd aangevuld...

Terug naar index plaatsen