's-Gravenland

Voormalige polder ten westen van Zandvliet, in de zestiger jaren van de twintigste eeuw grotendeels weggegraven voor de aanleg van de Zandvlietsluizen als onderdeel van de uitbreiding van de Antwerpse havens.

Johannes Franciscus Willemsen had in 1799 grond te pacht in 's-Gravenland.

Dit artikel wordt tezijnertijd aangevuld...

Terug naar index plaatsen