Rootven

Voormalige buurt in de gemeente Zundert, tot 1795 behorend tot Zundert-Hertog. De precieze ligging van deze buurt is mij nog niet bekend. Deze buurt is wellicht opgeslokt door de bebouwing van het dorp Zundert.

Johannis Gisbertus Hoppenbrouwers overleed in 1678 in het Rootven.

Dit artikel wordt tezijnertijd aangevuld...

Terug naar index plaatsen