Rijkebuurt

Gehucht in Nieuwe Kraaijertpolderin de gemeente Borsele. Voor de gemeentelijke herindeling van 1970 behoorde Rijkebuurt tot de gemeente 's-Heerenhoek.

Jan Schrieks en Margrietha Hoebeke bezaten rond 1924 een hofstede te Rijkebuurt en woonden daar ook.

Dit artikel wordt tezijnertijd aangevuld...

Terug naar index plaatsen