Rietveld

Deel van de Sint-Anthonispolder in de gemeente Borsele, voor de gemeentelijke herindeling van Zuid-Beveland in 1970 gelegen in de gemeente Ovezande.

Cornelis Janse Rijk pachtte in september 1763 een hoeve in het Rietveld en kocht deze in oktober 1763. Zijn erfgenamen verkochten deze in 1787. Hij woonde daar met zijn gezin waaronder echtgenote Jobina de Winter en dochter Joanna Cornelisse Rijk.

Dit artikel wordt tezijnertijd aangevuld...

Terug naar index plaatsen