Beschrijving plaatsen in de kwartierstaten

Als een alternatieve presentatiewijze ben ik begonnen met het presenteren van de voorouders per plaats waar ze geleefd hebben. Onder plaats versta ik niet alleen woongemeente, maar ook dorp, gehucht, polder enz. Het overzicht geeft ook aan tot welke gemeente de plaats nu behoort en als de plaats verdwenen is, wanneer en hoe (verdronken, afgebroken, verlaten etc.). De lijst bestaat uitsluitend uit plaatsen die ik in naslagwerken, websites en/of op kaartmateriaal heb kunnen localiseren. Een lijst met geografische namen die ik niet heb kunnen plaatsen vindt u onder: Onbekende plaatsen.
In eerste instantie zal het een vrij droge opsomming van gegevens zijn. Op termijn wil ik dat uitbreiden met meer biografische gegevens.
Tot voor kort bevond zich deze site op een gratis geocities-site, deze had beperkte ruimte en daarom had deze sectie geen kaartmateriaal of foto's. Dit zal op deze nieuwe site veranderen.
Zie hieronder voor de index-links.
Wim Schrieks

Plaatsnamen A
Plaatsnamen B
Plaatsnamen C-D
Plaatsnamen E-G
Plaatsnamen H
Plaatsnamen J
Plaatsnamen K
Plaatsnamen L-M
Plaatsnamen N
Plaatsnamen O
Plaatsnamen P-R
Plaatsnamen S
Plaatsnamen T-V
Plaatsnamen W
Plaatsnamen Y-Z

Terug naar beginpagina genealogie