Plaaihoek

Hoek in de Oude Kraaijertpolder. Ik heb de precieze ligging nog niet kunnen achterhalen.

Johannes Adriaanse Pover verkocht in 1691 zaailand in de Plaaihoek in de Oude Kraaijertpolder.

Dit artikel wordt tezijnertijd aangevuld...

Terug naar index plaatsen