Pieter Artssenhoek

Deel van de polder van Ellewoutsdijk in de gemeente Borsele.

Petrus Cornelisse Oostdijk pachtte in 1747 de hoeve Loire en grond in de Pieter Artssenhoek. Hij woonde daar met zijn vrouw Adriana Pieterse Vlasman en zijn gezin. Hun dochter Margaretha Pieterse Oostdijk is op de hoeve Loire geboren.

Dit artikel wordt tezijnertijd aangevuld...

Terug naar index plaatsen