Nieuw-Ovezandepolder

Polder op Zuid-Beveland in de gemeente Borsele bevattende een deel van de dorpskern van Ovezande plus omringend polderland.

Aelbregt Janse Rijk bezat vanaf 1733 de Witte Hoeve in de Nieuw-Ovezandepolder. Zijn zoon Laurentius Aalbrechtse Rijk werd vermoedelijk in februari 1734 hier geboren en zijn dochter Catharina Aelbregtse Rijk vermoedelijk in februari 1737.
Petrus Cornelisse Knuit had een herberg in de Nieuw-Ovezandepolder tegenover de Hervormde Kerk in de dorpskern (huis 13, kadastraal A99/A100).
Cornelis Adriaanse de Winter had een huis en tuin aan de Achterdijk in de Nieuw-Ovezandepolder (huis A29, kadastraal A271 en A272).

Dit artikel wordt tezijnertijd aangevuld...

Zie ook een beschrijving van Nieuw-Ovezandepolder uit het Aardrijkskundig woordenboek van A.J. van der Aa uit 1839

Terug naar index plaatsen