Nieuw-Landeken

Polder in de gemeente Borsele. Voor de gemeentelijke herindeling van 1970 gedeeltelijk gemeente Nisse en gedeeltelijk gemeente Ovezande.

Uit de boedel van Josina Laurusse Reynout werd in 1791 een een huis, schuur en erf aan de Ambachtsheerendijk te Ovezande verkocht. Dit lag vermoedelijk in de polder Nieuw-Landeken. Uit dezelfde boedel kocht Pieter Adriaanse Timmerman (1755-1812) een elzenbos, vermoedelijk eveneens in deze polder, zijn zoon Pieter Timmerman (1809-1891) bezat in 1832 een stuk weiland in deze polder.

Dit artikel wordt tezijnertijd aangevuld...

Zie ook een beschrijving van de polder Nieuw-Landeken uit het Aardrijkskundig woordenboek van A.J. van der Aa uit 1839 en volgende jaren

Terug naar index plaatsen