Nieuwland

Voormalige polder in de gemeente Antwerpen, district Berendrecht-Zandvliet-Lillo, ten zuiden van het dorp Zandvliet voor 1958 behorende tot de gemeente van die naam. Het grootste deel van deze polder is weggegraven voor de aanleg van de Antwerpse havens.

Catharina de Neys woonde met haar tweede echtgenoot Johannes de Keyser in de polder Nieuwland.

Terug naar index plaatsen