Nieuwe Kraaijertpolder

Polder op Zuid-Beveland in de gemeente Borsele. Voor de gemeentelijke herindeling van Zuid-Beveland in 1970 behoorde de polder tot drie verschillende gemeenten: 's-Heer Arendskerke, 's-Heerenhoek en Ovezande. In 1797 werd in het zuidoosten van de polder de katholieke kerk van 's-Heerenhoek gebouwd. In de loop van de negentiende en twintigste eeuw is rond deze kerk zoveel gebouwd dat het grootste deel van 's-Heerenhoek nu in de Nieuwe Kraaijertpolder ligt. Verder ligt in deze polder ten oosten van het dorp 's-Heerenhoek, het gehucht Rijkebuurt.

Petronella Suythof erfde in 1672 land in de Nieuwe Kraaijertpolder.
Cornelis Willemse Almekinders en Jacoba Jacobse Boonman woonden rond 1683 in de Nieuwe Kraaijertpolder.
Adriaen Laurisse de Winter en Mayken Hubrechtse Steijn woonden rond 1687 in de Nieuwe Kraaijertpolder.
Marinus Jobse Timmerman pachtte rond 1690 een hoeve in de Nieuwe Kraaijertpolder.
Adrianus Dignusse de Jonge woonde vanaf ongeveer 1690 met Jacomijntje Dignusse Drossaert en gezin in de Nieuwe Kraaijertpolder. Jacomijntje overleed op 7 april 1705 in de Nieuwe Kraaijert. Adrianus trouwde op 12 juni 1708 in de Nieuwe Kraaijertpolder met zijn tweede vrouw Petronella Gijsbrechts. Adrianus overleed op 14 maart 1703 in de Nieuwe Kraaijertpolder. Adrianus en Jacomijntjes zoon Dignus Adriaanse de Jonge en trouwde op 7 februari 1713 in de Nieuwe Kraaijertpolder met Joba Cornelisse Westdorp. Dit echtpaar woonde tot 1728 op de hoeve "Rover" in de Nieuwe Kraaijertpolder met hun gezin waaronder Cornelis Dignusse de Jonge en Adriaen Dignusse de Jonge. In 1728 werd Dignus bankroet verklaard en van hoeve en grond verdreven.
Pieter Cornelisse Westhoeven overleed op 2 augustus 1701 in de Nieuwe Kraaijertpolder.
Joanna Wilmse de Jonge, de eerste vrouw van Cornelius Janse van 't Westeinde werd in juni 1765 in de Nieuwe Kraaijertpolder gedoopt en 30 juni 1765 door de RK Landspastoor gedoopt. Joanna en Cornelius woonden enige tijd in de Nieuwe Kraaijertpolder.
Anna Maria Christiaanse Zerneldis overleed op 26 december 1748 in de Nieuwe Kraaijertpolder.
Pieter Cornelisse Doen was pachter in de Nieuwe Kraaijertpolder van de Zijpehoeve. Zijn echtgenote Adriana Joosse Noorthoeck overleed in de Nieuwe Kraaijert op 20 maart 1754. Hijzelf overleed in de Nieuwe Kraaijert op 23 oktober 1762.
Cornelis Janse Rijk pachtte in 1763 bouwland in de Nieuwe Kraaijert.
Petronella Hubregtse van 't Westeinde woonde met haar eerste echtgenoot Franciscus Janse Aerts rond 1770 in de Nieuwe Kraaijertpolder; hun zoon Franciscus Franse Arts is wellicht daar geboren. Petronella's tweede echtgenoot Jan Phillipus van de Wijngaart overleed op 5 juni 1809 in de Nieuwe Kraaijertpolder.
Albertus Cornelisse Pover en Jobina Marinusse Langemare woonden rond 1793 enige tijd in de Nieuwe Kraaijertpolder.
Marinus Janse de Jonge en Tanna Adriaanse Raas woonden vanaf 1807 in de Nieuwe Kraaijertpolder.
Jan Schrieks en Margrietha Hoebeke hadden in 1924 een hofstede bij het gehucht Rijkebuurt en verspreid land in de Nieuwe Kraaijertpolder (kadastraal: 's-Heerenhoek, sectie B nummers 237, 238, 717, 2 en 144 en 's-Heer Arendskerke, sectie E nummer 215), hun zoon Wilhelmus Aloysius Schrieks woonde samen met zijn echtgenote Johanna de Winter en hun gezin op een boerderij (Noordweg 6, tegenwoordig Maalweg 4) in het 's-Heer Arendskerkse deel van deze polder en verhuisden in 1963 naar Molendijk 19 in het 's-Heerenhoekse deel van deze polder.

Dit artikel wordt tezijnertijd aangevuld...

Zie ook een beschrijving van de Nieuwe Kraaijertpolder uit het Aardrijkskundig woordenboek van A.J. van der Aa uit 1839 en volgden jaren.

Terug naar index plaatsen