Nieuwe Hoondertpolder

Polder in de gemeente Borsele, voor de gemeentelijke herindeling van 1970 gelegen in de gemeente Hoedekenskerke.

Adriaen Cornelisse Noorthoeck bezat in 1636 land in de Nieuwe Hoondertpolder.
Gertrudis Janse Almekinders, als weduwe van Cornelis Cornelisse Knuit, bezat in 1713 landerijen in de Nieuwe Hoondertpolder.

Dit artikel wordt tezijnertijd aangevuld...

Zie ook een beschrijving van de polder Nieuwe Hoonderd uit het Aardrijkskundig woordenboek van A.J. van der Aa uit 1839 en volgende jaren

Terug naar index plaatsen