Nieuw-Borgvliet

Voormalig dorp in de gemeente Bergen op Zoom, in de negentiende eeuw ontstaan op het grondgebied van de voormalige heerlijkheid Borgvliet. Nieuw-Borvliet is thans een wijk binnen de stad Bergen op Zoom.

De eigenaar van deze genealogie-site, Wim Schrieks, woonde in de zestiger jaren van de twintigste eeuw enige tijd te Nieuw-Borgvliet en ging daar te school op de Sint-Vincentiusschool.

Dit artikel wordt tezijnertijd aangevuld...

Terug naar index plaatsen