Moolhoek

Deel van de Nieuw-Borsselepolder bij Borssele in de gemeente Borsele.

Joost Phillipse Reijnout bezat of baande land in de Moolhoek.
Vanaf 1765 bezat Cornelis Cornelisse Langemare hoeve Het Monsterhof in de Moolhoek (kadastraal C 27/C 235). In 1792 was zijn weduwe Helena Cornelisse Boonman eigenaresse en in 1793 erfde hun zoon Marinus Cornelisse Langemaire deze boerderij.

Dit artikel wordt tezijnertijd aangevuld...

Terug naar index plaatsen