Monster

Voormalig dorp op het eiland Borssele-Bewesten-IJve, in 1532 verdronken. Op de plaats waar het ooit lag, ligt tegenwoordig het dorp Borssele, dat soms in oudere bronnen Monster genoemd werd.

Dit artikel wordt tezijnertijd aangevuld...

Zie ook de beschrijving van Monster uit het Aardrijkskundig woordenboek van A.J. van der Aa uit 1839 en volgende jaren

Terug naar index plaatsen