Mechelen

Stad en gemeente tussen Antwerpen en Brussel. Op 1 januari 1977 werden de gemeenten Walem, Heffen, Hombeek, Leest en Muizen gefusioneerd met Mechelen.

Te Mechelen bevond zich het Godshuis "de Putterij", later genaamd het Sint-Hedwigisgestischt waar volgens een legaat een aantal katholieke jongeren van Zuid-Beveland onderwijs en kost en inwoning konden genieten. Cornelius Leendertse Knuit wordt als een van die jongeren genoemd, hij moet daar rond 1750 hebben verbleven.

Dit artikel wordt tezijnertijd aangevuld...

Terug naar index plaatsen