Loven

Voormalig gehucht in de gemeente Tilburg, tegenwoordig opgeslorpt door de stadsbebouwing van Tilburg.

Maria Jan van Asten woonde in 1707 te Loven.

Dit artikel wordt tezijnertijd aangevuld...

Zie ook de beschrijving van Loven uit het Aardrijkskundig woordenboek van A.J. van der Aa uit 1839 en volgende jaren

Terug naar index plaatsen