Lillo en Zuidland

Voormalige heerlijkheid en polder ten noorden van de stad Antwerpen. De heerlijkheid werd in 1795 samen met Fort-Lillo de gemeente Lillo. De polder werd tezamen met de dorpen Oud-Lillo en Kruisweg in de zestiger jaren van de twintigste eeuw afgegraven voor uitbreiding van de Antwerpse havens.

Cornelius Wouters bezat in 1789 grond in de polder van Lillo en Zuidland.

Dit artikel wordt tezijnertijd aangevuld...

Terug naar index plaatsen