Lillo en Liefkenshoek

Lillo en Liefkenshoek zijn twee forten aan beide zijden van de Schelde die na het eind van de Tachtigjarige Oorlog in Staatse handen bleven pas in 1785 bij de Oostenrijkse Nederlanden gevoegd werden. Na de Belgische Revolutie van 1830 bleven ze opnieuw in Noordelijke handen, en dit tot 1839. De beide forten vormden toen de bij Zeeland gevoegde gemeente Lillo en Liefkenshoek. Daarna werd Lillo-Fort opnieuw met de rest van Lillo bij de Belgische gemeente Lillo gevoegd en Liefkenshoek bij de gemeente Kallo. Lillo behoort nu tot de gemeente Antwerpen, district Berendrecht-Zandvliet-Lillo en Liefkenshoek bij de gemeente Beveren.

Dit artikel wordt tezijnertijd aangevuld...

Terug naar index plaatsen