Lillo

Voormalige gemeente in de Antwerpse polders, bestaande uit de woonkernen Oud-Lillo, Kruisweg en Fort-Lillo. De gemeente werd in 1958 geannexeerd door de gemeente Antwerpen. De woonkernen Oud-Lillo en Kruisweg werden ontruimd en afgebroken voor de uitbreiding van de Antwerpse havens. Fort-Lillo bleef behouden en is sinds 1983 onderdeel van het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo binnen deze gemeente. Fort Lillo bleef na het eind van de Tachtigjarige Oorlog in Staatse handen en werd pas in 1785 bij de Oostenrijkse Nederlanden gevoegd. Na de Belgische Revolutie van 1830 bleef het opnieuw in Noordelijke handen, en dit tot 1839. Het fort vormde in die jaren met het aan de andere kant van de Schelde gelegen Fort Liefkenshoek de bij Zeeland gevoegde gemeente Lillo en Liefkenshoek. Oud-Lillo en Kruisweg lagen beiden in de polder van Lillo en Zuidland en behoorden tot 1795 tot de heerlijkheid Lillo en Zuidland.

Petronelle de Bruijn (vermoedelijk rond 1700 geboren) kwam uit Lillo.
Gerardus Vervloet trouwde op 26 juli 1705 met zijn eerste vrouw Anna van der Biest. Hij overleed op 9 april 1716 te Lillo. Zijn derde Joanna Verbanden hertrouwde op 18 december 1716 te Lillo met haar tweede echtgenote Judocus Biest (overleden te Lillo op 8 november 1748. Gerardus en Joanna's dochter Anna Vervloet werd op 13 mei 1714 te Lillo gedoopt en trouwde daar op 24 november 1733 met Severinus Adriaenssen. Hun zoon Josephus Adriaenssens trouwde op 24 augustus 1769 te Lillo met Anna Catharina Wuijts. Josephus overleed ook te Lillo op 9 juni 1812. Hun zoon Joannes Franciscus trouwde te Lillo (zie hieronder).
Cornelius Joppen en Maria van Puijvelt trouwden op 12 februari 1708 te Lillo (ondertrouw 3 februari 1708). Hun dochter Elisabetha Joppen werd op 30 juni 1709 te Lillo gedoopt. Zij trouwde op 10 november 1728 te Lillo (24 oktober 1728) met Jacobus Wijnen. Hun dochter Maria Catharina Wijnen werd op 4 oktober 1729 te Lillo gedoopt. Haar zoon Cornelius Laurentius Wouters trouwde op 19 augustus 1788 te Lillo met Maria Catharina Michielsenen. Maria Catharina woonde in 1826 in huis 198. Ze overleedden beiden te Lillo (Cornelius op 2 januari 1805 en Maria Catharina op 5 oktober 1826). Hun dochter Adriana Wouters werd op 12 januari 1790 te Lillo gedoopt en trouwde daar op 6 augustus 1816 met Joannes Franciscus Adriaenssens, die in 1826 1826 te Lillo wijk 2 huis 117 woonde. Ze overleed op 24 februari 1824 te Lillo. Hun zoon Johannes Cornelis Adriaenssens werd op 4 november 1818 te Lillo geboren en trouwde daar op 14 januari 1852 met Maria Anna Jozepha Jacobs (dochter van Jacobus Jacobs en Anna cornelia Stuyts, zie hieronder) die vanaf 1826 tot 1832 te Lillo gewoond had en daar later naar terugkeerde.
Bernardus Priesterdoms en Joanna Mertens trouwden in april 1722 te Lillo. Hun dochter Anna Isabella Priesterdoms werd op 4 november 1725 te Lillo gedoopt. Haar zoon Bernardus Benedictus Domus werd op 29 mei 1742 te Lillo gedoopt en trouwde op 21 mei 1764 met Anna Maria de Winter. Hij overleed op 19 juni 1782 te Lillo. Hun dochter Maria Catharina Domus werd op 2 october 1766 te Lillo gedoopt en woonde daar met Wilhelmus Jacobs. Zowel Wilhelmus als Maria Catharina zijn te Lillo overleden (Wilhelmus 29 september 1810, Maria Catharina 21 april 1820). Maria Catharina hertrouwde op 14 mei 1816 te Lillo met Jacobus Carolus Pauwels. Wilhelmus en Maria Catharina's zoon Jacobus Jacobs werd op 23 mei 1798 te Lillo geboren en was daar enige jaren herbergier, ook na zijn huwelijk met Anna Cornelia Stuyts. Zij verhuisden met hun familie rond 1832 naar Berendrecht.
Cornelius Roelants woonde met zijn vrouw Maria Catharina Peeters te Lillo (Oud-Lillo) en overleed daar op 7 januari 1807. Zijn zoon Benedictus Roelants werd op 20 mei 1780 te Lillo gedoopt en woonde tot ongeveer 1818 te Lillo, vanaf 1810 samen met zijn vrouw Anna Isabella Montre.

Dit artikel wordt tezijnertijd aangevuld...

Terug naar index plaatsen