Lepelstraat

Dorp in de gemeente Bergen op Zoom tot 1997 behorende tot de gemeente Halsteren.
Gedurende de reformatie bevond zich te Lepelstraat een RK schuilkerk, later schuurkerk, die door de pastoor van Halsteren bediend werd. Er mag dan ook van uitgegaan worden dat de meeste RK dopen en huwelijken zich te Lepelstraat voltrokken.

Dit artikel wordt tezijnertijd aangevuld...

Zie ook een beschrijving van Lepelstraat uit het Aardrijkskundig woordenboek van A.J. van der Aa uit 1839 en volgende jaren

Terug naar index plaatsen