Lambregtshoek

Deel van de polder van Ellewoutsdijk in de gemeente Borsele.

Petrus Cornelisse Oostdijk had land in eigendom en pachtte land in 1747 in de Lambregtshoek.

Dit artikel wordt tezijnertijd aangevuld...

Terug naar index plaatsen