Jan Voshoek

Deel van de polder van Ellewoutsdijk in de gemeente Borsele.

Petrus Cornelisse Oostdijk pachtte in 1747 land in de Jan Voshoek.

Dit artikel wordt tezijnertijd aangevuld...

Terug naar index plaatsen