Groot-Zundert

Oude naam voor het dorp Zundert in de gemeente met dezelfde naam, gebruikt om onderscheid te maken met het dorp Klein-Zundert. In de loop van de negentiende eeuw is de term Groot-Zundert in onbruik geraakt. In dit overzicht zullen we de naam Groot-Zundert gebruiken voor gebeurtenissen van voor 1811 in het bijzonder aangaande de katholieke parochie Sint-Trudo van Groot-Zundert en voor de hervormde gemeente Zundert en Rijsbergen die te Groot-Zundert haar enige kerkgebouw had.
Het dorp Groot-Zundert maakte historische deel uit van de heerlijkheid Zundert-Hertog.

Adrianus Antonius Peter Haest werd op 20 oktober 1603 te Groot-Zundert gedoopt en trouwde op 28 januari 1635 (ondertrouw 4 januari 1635) te Groot-Zundert met Elizabetha Johannes Anthonis die gedoopt werd te Groot-Zundert op 17 juli 1605 en werd begraven te Groot-Zundert op 26 maart 1665. Voor hun zoon Anthonis Adriaan Anthonis Peter Haest zie hieronder.
Cornelia Petri Corneli de Wijse werd op 8 september 1613 t Groot-Zundert gedoopt en trouwde op 11 februari 1643 te Groot-Zundert met Embertus Arnoldus Reyns. Voor hun dochter Maria Embrechtse Aertsen, zie hieronder.
Johannis Gisbertus Hoppenbrouwers werd op 27 oktober 1613 te Groot-Zundert gedoopt trouwde op 8 januari 1640 met Adriana Cornelis Adrianus, die op 23 september 1621 te Groot-ZUndert gedoopt werd. Adriana werd op 23 september 1621 in de kerk van Groot-Zundert begraven en Johannis werd op 21 april 1678 in de kerk te Groot-Zundert begraven. Hun dochter Elisabeth Jan Gijsbrecht Hoppenbrouwers werd op 16 juli 1645 te Groot-Zundert gedoopt. Zij trouwde in juni 1668 (rk) met Anthonis Adriaan Anthonis Peter Haest, die op 4 maart 1646 te Groot-Zundert gedoopt was. Zowel Anthonis (9 januar 1722) als Elisabeth (30 mei 1733) werden te Groot-Zundert begraven. (voor hun dochter Elisabeth, zie hieronder) Hun zoon Joannis Antonij Haest werd op 29 april 1682 te Groot-Zundert gedoopt. Zijn zoon Antonius Henricus Joannis Haest werd op 3 mei 1723 te Groot Zundert gedoopt en trouwde op 1 februari 1750 (ondertrouw 17 januari 1750, gereformeerd) te Groot-Zundert met Barbara Anthonij Bartolomeeussen. Hun dochter Henrica Antonii Haest werd te Groot-Zundert gedoopt (zie hieronder). Beide werden eveneens te Groot-Zundert begraven (Antonius 31 augustus 1790, Barbara 23 oktober 1783).
Petrus Aegidii van Hasselt werd op 10 mei 1615 te Groot-Zundert gedoopt en trouwde op 25 september 1642 te Groot-Zundert (ondertrouw 7 januari 1642) met Margaretha Adriani (gedoopt te Groot-Zundert op 22 februari 1620). Hun dochter Anna Petri Aegidii van Hasselt werd op 3 december 1658 te Groot-Zundert gedoopt en trouwde op 21 mei 1684 (rk, rk ondertrouw 7 mei 1684, geformeerde ondertrouw op 6 mei 1684 en gereformeerd huwelijk op 28 mei 1684) met Joannes Arnouts Maes (gedoopt op 13 april 1656 te Groot-Zundert). Hun zoon Cornelius Joannes Maes trouwde op 2 februari 1716 (gereformeerd, ondertrouw 18 januari 1716) te Groot-Zundert met Catharina Antonii van Cuijk. Catharina werd op 27 november 1746 te Groot-Zundert begraven, hun dochter Cornelia Cornelij Maes trouwde later te Groot-Zundert (zie hieronder).
Catharina Huberti Petri van Krinkel werd op 25 augustus 1614 te Groot-Zundert te gedoopt en trouwde op 2 oktober 1643 te Groot-Zundert met Petrus Leonardi Eels (gedoopt op 17 maart 1618 te Groot-Zundert). Hun zoon Hubertus Petrus Eels werd op 4 september 1650 te Groot-Zundert gedoopt en trouwde op 10 april 1686 te Groot-Zundert met Maria Adriaenssen de Boos. Hun dochter Catharina Hubertus Elst werd op 4 januari 1699 te Groot-Zundert gedoopt en trouwde op 1 december 1726 (rk, gereformeerde ondertrouw 16 november 1726) met Cornelius Hermanse Schricx. Hun zoon Hubertus Cornelij Schrix had een buitenechtelijke relatie te Groot-Zundert met Henrica Jacobi van den Boom (gedoopt te Groot-Zundert op 18 augustus 1728) en trouwde op 3 november 1754 (gereformeerde ondertrouw op 19 oktober 1754) te Groot-Zundert met Anna Catharina Adriani Aernouts. Zowel Hubertus (15 juni 1757) als Anna Catharina (14 augustus 1795) zijn te Groot-Zundert begraven. Hun zoon Christianus Huberti Schrickx werd op 26 maart 1757 te Groot-Zundert gedoopt (rk) en werd op 15 oktober 1794 (rk) te Groot-Zundert begraven. Zijn vrouw Henrica Antonii Haest werd op 28 oktober 1764 te Groot-Zundert gedoopt (rk) en trouwde daar op 17 oktober 1796 (rk) met haar tweede echtgenoot Arnoldus Buijs (gedoopt op 7 oktober 1769 te Groot-Zundert, rk). Christianus en Henrica's zoon Hubertus Christiaan Schrieks werd op 5 februari 1786 (rk) te Groot-Zundert gedoopt.
Johannes Adriaen Hollanders werd op 25 september 1614 te Groot-Zundert gedoopt en trouwde op 30 april 1644 (ondertrouw 10 april 1644) met Elizabeth Adrianus, die op 11 oktober 1621 te Groot-Zundert werd gedoopt. Hun zoon Adrianus Jois Hollander werd op 25 november 1646 te Groot-Zundert gedoopt. De tweede echtgenoot van Adrianus' vrouw Maria Embrecht Aertsen (zie voor haar ouders Embertus Arnoldus Reijn en Cornelia Petri Corneli de Wijse hierboven), Petrus Denisse, werd in juli 1719 te Groot-Zundert begraven. Adrianus en Maria's zoon Joannes Adriaan Hollanders werd op 22 juli 1674 te Groot-Zundert gedoopt, overleed op 2 december 1738 te Groot-Zundert en werd op 29 december 1738 te Groot-Zundert begraven. Zijn vrouw Elisabeth Anthonii Haest (voor haar ouder Anthonis Haest en Elisabeth Hoppenbrouwers, zie hierboven) werd op 27 juni 1675 te Groot-Zundert gedoopt en overleed daar op 27 september 1747. Hun zoon Jacobus Jan Hollanders werd op 24 mei 1709 te Groot-Zundert gedoopt, trouwde (rk) op 23 juli 1752 te Groot-Zundert (ondertrouw, gereformeerd, op 8 juli 1752) met Jacoba Cornelis Schrauwen (gedoopt op 26 november 1727 te Groot-Zundert, zie hieronder) en werd op 31 mei 1765 te Groot-Zundert begraven, voor hun dochter Elisabetha zie hieronder, Jacoba hetrouwde op 14 december 1767 te Groot-Zundert (ondertrouw op 27 november 1767, schepenen) met Adrianus Cornelis Flooren (gedoopt op 5 mei 1736 te Groot-Zundert en begraven op 18 november 1780 te Groot-Zundert).
Arnoldus Rumoldus Petrus werd op 18 mei 1627 te Groot-Zundert gedoopt. Zijn zoon Marinus Aarsen van Sundert werd op 29 juni 1669 te Groot-Zundert gedoopt.
Maria Joannes Judoci Guillelmi Sgrauwen werd op 26 september 1630 te Groot-Zundert gedoopt. Ze had te Groot-Zundert een kind uit een buitenechtelijke relatie met Johannes Johannes Heestermans (gedoopt te Groot-Zundert op 29 juni 1627). Maria Joannes' zoon Anthonius Cornelius Bartholomeus van Cuyck werd op 18 november 1654 te Groot-Zundert gedoopt, voor zijn diens dochter Catharina Antonii van Cuijck, zie hieronder.
Adrianus Jansz Reijns werd op 16 februari 1658 te Groot-Zundert gedoopt en trouwde op 26 september 1682 te Groot-Zundert (gereformeerd, ondertrouw 5 september 1682) met Maria Dirksz Vrints, voor hun dochter Catharina Adriani Jans Reijns, zie hieronder.
Cornelia Cornelis Johannes Kerstens werd op 15 oltober 1634 te Groot-Zundert en overleed daar op 26 september 1663. Haar zoon Georgius Cornelii Schrauwen werd op 25 mei 1669 te Groot-Zundert gedoopt en trouwde rond december 1691 (rk, datum op akte slecht leesbaar) met Guilelma Jacobi Eels, die op 25 mei 1699 te Groot-Zundert werd gedoopt en op 13 januari 1722 te Groot-Zundert werd begraven. Hun zoon Cornelius Georgij Schrauwen werd op 23 oktober 1692 te Groot-Zundert gedoopt en trouwde daar op 21 maart 1723 (rk, gereformeerde ondertrouw op 5 maart 1723) met Catharina Adriani Jans Reijns (begraven te Groot-Zundert op 1 juli 1781). Cornelius werd op 12 december 1760 te Groot-Zundert, voor hun dochter Jacoba Cornelis Schrauwen, zie hierboven.
Joannis Adrianus de Keijser trouwde op 7 december 1727 (ondertrouw 22 oktober 1727, gereformeerd) met zijn eerste echtgenote Maria Cornelis Baljaarts (gedoopt, rk, 31 oktober 1694 te Groot-Zundert en overleden op 18 mei 1747 te Groot-Zundert) en trouwde op 28 januari 1748 (ondertrouw, gereformeerd, op 13 januari 1748) te Groot-Zundert met zijn tweede echtgenote Cornelia Cornelij Maes die op 5 juni 1800 te Groot-Zundert overleed. Joannis en Cornelia's zoon Adrianus Franciscus de Keijser werd op 17 oktober 1756 te Groot-Zundert (rk) gedoopt en ging daar op 7 januari 1786 in de hervormde kerk in ondertrouw met Elisabetha Jacobi Hollanders om vervolgens op 22 januari 1786 katholiek te trouwen. Hun dochter Jacoba de Keizer werd op 26 april 1794 (rk) te Groot-Zundert gedoopt.

Dit artikel wordt tezijnertijd aangevuld...

Zie ook een beschrijving van Groot-Zundert uit het Aardrijkskundig woordenboek van A.J. van der Aa uit 1839 en volgende jaren

Terug naar index plaatsen