Everinge

Voormalig dorp en heerlijkheid op Zuid-Beveland, oorpronkelijk gelegen op het eiland Borssele-Beoosten-IJve en in 1612 verzwolgen door de Westerschelde. Een deel van de heerlijkheid werd later als polder van Everinge herdijkt en werd in 1811 ingedeeld bij de gemeente Ellewoutsdijk. De locatie waar het dorp lag werd echter nooit herdijkt.

Petrus Cornelisse Oostdijk pachtte in 1747 land in de polder van Everinge.

Dit artikel wordt tezijnertijd aangevuld...

Zie ook een beschrijving van de Everinge uit het Aardrijkskundig woordenboek van A.J. van der Aa uit 1839 en volgende jaren.
Terug naar index plaatsen