Essen-Nispen

Voormalige katholieke parochie (tot ongeveer 1795) die de dorpen Essen en Nispen bedienden, na de vrede van Munster bevond de hoofdkerk zich in het in de Zuidelijke Nederlanden gelegen dorp Essen, huwelijken, dopen en begrafenissen van deze parochie zijn dan ook onder Essen opgesomd.

Dit artikel wordt tezijnertijd aangevuld...

Terug naar index plaatsen