Ellewoutsdijk

Dorp en voormalige gemeente op Zuid-Beveland in de polder van dezelfde naam, oorpronkelijk gelegen op het eiland Borssele-Beoosten-IJve. Buiten het dorp en polder Ellewoutsdijk bestond de gemeente uit de polder van Everinge, restant van de heerlijkheid Everinge waarin ook het verdronken dorp van die naam lag. De polder Ellewoutsdijk was onderverdeeld in een aantal hoeken waaronder Pieter Artssenhoek, Westerschelhoek, Lambregtshoek, Molenhoek, Jan van Tevixhoek, Klaashoek en de Jan Voshoek.
De gemeente is in 1970 opgegaan in de nieuw opgerichte gemeente Borsele.

Cornelis Willemse Almekinders en Jacoba Jacobse Boonman woonden enige tijd in Ellewoutsdijk.
Petrus Cornelisse Oostdijk en Adriana Pieterse Vlasman woonden vanaf 1747 te Ellewoutsdijk en pachtten in diverse delen van Ellewoutsdijk grond. Hun dochter Margaretha Pieterse Oostdijk werd in januari 1752 in de Pieter Artssenhoek onder Ellewoutsdijk geboren en op 30 januari 1752 door de RK Landspastoor gedoopt.

Dit artikel wordt tezijnertijd aangevuld...

Zie ook een beschrijving van de heerlijkheid Ellewoutsdijk uit het Aardrijkskundig woordenboek van A.J. van der Aa uit 1839 en volgende jaren
Zie ook een beschrijving van de Polder van Ellewoutsdijk uit het Aardrijkskundig woordenboek van A.J. van der Aa uit 1839 en volgende jaren
Zie ook een beschrijving van de gemeente Ellewoutsdijk en Everinge uit het Aardrijkskundig woordenboek van A.J. van der Aa uit 1839 en volgende jaren

Terug naar index plaatsen