De Moeren

Bos- en heidegebied in de gemeente Zundert. In de Moeren werd in het verleden ook turf gesteekt en leem afgegraven. De plaatsbepaling Leemsgat, die af en toe in doop- en begraafboeken van Zundert vootkomt, moet dan ook vermoedelijk in dit gebied gezocht worden.

Georgius Cornelii Schrauwen, Guilelma Jacobi Eels en gezin woonden rond 1704 in Leemsgat.

Dit artikel wordt tezijnertijd aangevuld...

Zie ook een beschrijving van De Moeren uit het Aardrijkskundig woordenboek van A.J. van der Aa uit 1839 en volgende jaren

Terug naar index plaatsen