Coudorpe

Poldergebied en voormalig dorp in de gemeente Borsele. Voor de gemeentelijke herindeling van 1970 behoorde het gebied tot de gemeente Driewegen.
Het dorp Coudorpe lag oorspronkelijk op het eiland Borssele-Beoosten-IJve en werd in de zestiende eeuw grotendeels door overstromingen verzwolgen. Tegenwoordig is Coudorpe niet meer dan een vliedberg en een paar verspreide boerderijen.

Maria Timmerman is op een van de boerderijen in het poldergebied Coudorpe op 4 november 1964 overleden.

Dit artikel wordt tezijnertijd aangevuld...

Zie ook een beschrijving van Coudorpe uit het Aardrijkskundig woordenboek van A.J. van der Aa uit 1839 en volgende jaren

Terug naar index plaatsen