Clinge

Dorp en Voormalige gemeente in Zeeuws-Vlaanderen, in 1970 opgegaan in de gemeente Hulst. De gemeente bestond uit de dorpen Clinge en Nieuw-Namen en een gedeelte van het dorp Kapellebrug. Van 1793 tot 1816 vormde Clinge een gemeente met het Belgische De Klinge. Benevens deze dorpen bevatte de gemeente een uitgebreid poldergebied waaronder de Kieldrechtpolder, sinds 1784 de Groot-Kieldrechtpolder genaamd.

Dit artikel wordt tezijnertijd aangevuld...

Zie ook een beschrijving van Clinge uit het Aardrijkskundig woordenboek van A.J. van der Aa uit 1839 en volgende jaren

Terug naar index plaatsen