Calagnepolder

Polder in de gemeente Borsele. Voor de gemeentelijke herindeling van 1970 gelegen in de gemeente Ovezande

Johannis Cornelisse Uytdecalagne en Jacoba Marinusse Menheere woonden vermoedelijk in de Calagnepolder. Hun dochter Clasina Johannesse uit de Calagne werd in november 1733 in de Calagne geboren en op 7 november 1733 gedoopt door de RK Landspastoor. Hun andere dochter Apolonia Joannisse uit de Calagne werd wellicht eveneens in deze polder geboren, ze woonde er in ieder geval enkele jaren. Clasina en haar man Laurentius Aalbrechtse Rijk woonden ook met hun gezin, waaronder Adelbertus Laurusse Rijk in de Calagnepolder.
Pieter Timmerman (1809-1891) bezat in 1832 twee percelen land in deze polder.

Dit artikel wordt tezijnertijd aangevuld...

Zie ook een beschrijving van de Calagnepolder uit het Aardrijkskundig woordenboek van A.J. van der Aa uit 1839 en volgende jaren

Terug naar index plaatsen