Ankeveerepolder

Polder in de gemeente Goes, voor de gemeentelijke herindeling van Zuid-Beveland in 1970 behorende tot de gemeente 's-Heer Arendskerke.

Albrecht Cornelisse Pover bezat in 1806 land in de Ankeveerepolder.

Dit artikel wordt tezijnertijd aangevuld...

Zie ook een beschrijving van de polder Ankeveere uit het Aardrijkskundig woordenboek van A.J. van der Aa uit 1839 en volgende jaren

Terug naar index plaatsen